top of page
Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni)

Karın içindeki bir organ ya da yağ dokusunun, insan vücudunun en korunaksız bölgelerinden biri olan göbekten dışarı çıkmaya çalıştığında oluşan duruma Göbek Fıtığı adı verilir.  

 

Göbek fıtıklarının önde gelen bulgusu şişlik ve buna zaman zaman eşlik eden ağrıdır. Her iki yakınma da öksürme, ıkınma ya da ağır kaldırma sırasında artar.

 

Göbek fıtıklarında dışarı çıkmaya çalışan ve sıklıkla fıtığın en dar yerinde sıkışarak kalan organ genellikle ince barsaklardır. Omentum ve diğer organlar da fıtık içinde yer alabilirler.

 

Göbek fıtıkları, her iki cinste de görülebilmekle birlikte, kadınlarda daha sık görülür. 

 

Göbek fıtıklarının tedavisinde günümüzün altın standartı, laparoskopik yöntemle ve yama kullanılarak yapılan onarımlardır. Bazı özel durumların varlığında, açık yöntemle de ameliyat yapılabilir.

bottom of page