top of page
PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi)

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), ağız yoluyla beslenemeyen hastaların, damar yolu ile beslenmenin olası istenmeyen etkilerinden korunmaları amacıyla plastik bir kateterin, karın ön duvarından geçerek mideye yerleştirilmesi işlemidir. Bu şekilde, kateterden verilen besin maddeleri ve ilaçlar, yemek borusundan geçmeden doğrudan mideye ulaşır.

 

Yutma refleksleri kaybolmuş nöroloji hastaları, ağız boşluğunu ilgilendiren ve normal yoldan beslenmelerine imkan olmayan hastalar, demans, MS ya da Parkinson gibi dejeneratif hastalığı ilerleyenler gibi bir çok hasta grubu bu tedaviden yarar görebilir.

 

İşlem, lokal anestezi altında ve poliklinik şartlarında yapılabilir.

bottom of page