top of page
Kasık Fıtığı (İnguinal Herni)

Karın içindeki bir organ ya da yağ dokusu, herhangi bir zayıf noktadan dışarı çıkmaya çalıştığında oluşan duruma Fıtık adı verilir. Fıtık en fazla, karın boşluğunun en alt sınırını oluşturan kasık bölgesinde oluşur. 

 

Kasık fıtıklarının önde gelen bulgusu şişlik ve buna eşlik eden ağrıdır. Her iki yakınma da öksürme, ıkınma ya da ağır kaldırma sırasında artar.

 

Kasık Fıtıklarında dışarı çıkmaya çalışan organ genellikle ince barsaklardır. Kalın barsak, omentum ve diğer organlar da fıtık içinde yer alabilirler.

 

Kasık fıtıkları, her iki cinste de görülebilmekle birlikte, erkeklerde 8-10 kat daha sık görülür. Her dört erkekten biri, yaşamının bir döneminde fıtıkla karşılaşır.

 

Kasık fıtıklarının tedavisinde günümüzün altın standartı, açık yöntemle ve yama kullanılarak yapılan onarımlardır. Bazı özel durumların varlığında, kapalı yöntemle de ameliyat yapılabilir.

bottom of page