top of page
Laparoskopik Kolesistektomi

Laparoskopik Kolesistektomi, sindirim olayında önemli görevler üstlenen safra kesesinin işlev bozukluklarında yapılan bir ameliyattır. Karın boşluğunda sağ üst tarafta yerleşen bu organın, taş, polip ya kanser gibi durumlarda cerrahi olarak çıkartılması gerekir. Bu ameliyat daha önceleri açık yöntemle yapılıyorken günümüzde, çok önemli bir engel olmaması durumunda kapalı yöntemle yapılmaktadır. Birkaç küçük kesi ile yerleştirilen kamera ve diğer aletler yardımıyla safra kesesi tamamen çıkarılmakta, hasta, günlük yaşamına ve aktivitelere kısa sürede dönmektedir.   

bottom of page