top of page
Üst Gastrointestinal Endoskopi

Sindirim sisteminin, ağız boşluğu, yemek borusu, mide, ve oniki parmak barsağından oluşan üst bölümünün incelenmesidir.

Uzunca bir hortumun ucundaki ışık kaynağı ve kamera eşliğinde hastanın ağzından girilerek, incelenmek istenen bölümün direkt gözlenmesi, gerektiğinde doku örneği alınması ve zaman zaman da tedavi amaçlı olarak yapılır.

Endoskopi, hastaneye yatmayı gerektirmeyen, poliklinik şartlarında uygulanabilen bir inceleme yöntemidir.

Kliniğimizde, özellikle cerrahi planlanan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kontrol endoskopilerine ağırlık verilmektedir.

bottom of page