top of page
Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi, ya da diğer bir tanımla, Minimal İnvaziv Cerrahi, modern cerrahideki önemli gelişmelerden birisidir. Bu yöntemin esası, küçük bir kesi ile karın içine ilerletilen bir teleskop ve buna bağlı kamera yardımıyla, özel olarak üretilmiş çeşitli aletler kullanarak ameliyat yapılmasıdır. 

 

"Kapalı yöntem" olarak da bilinen bu teknikte, karın duvarına yapılan uzun kesiler kullanılmamakta, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilebilmektedir. 

 

Laparoskopik yöntemle günümüzde her çeşit fıtık, safra kesesi, karaciğer, dalak, mide, ince ve kalın barsak ameliyatları başta olmak üzere hemen her türlü organa yönelik cerrahi yapılabilmektedir. 

bottom of page