top of page
Karın Duvarı Fıtığı (Ventral / İnsizyonel Herni)

Karın içindeki bir organ ya da yağ dokusu, herhangi bir zayıf noktadan dışarı çıkmaya çalıştığında oluşan duruma Fıtık adı verilir. Fıtıklar, karın duvarının her bölgesinde oluşabilirler. 

 

Karın duvarı fıtıklarının önde gelen bulgusu şişlik ve buna eşlik eden ağrıdır. Her iki yakınma da öksürme, ıkınma ya da ağır kaldırma sırasında artar.

 

Karın duvarı fıtıklarında dışarı çıkmaya çalışan organ genellikle ince barsaklardır. Kalın barsak, omentum ve diğer organlar da fıtık içinde yer alabilirler.

 

Karın duvarı fıtıklarının sık görülen bir türü, daha önceden geçirilmiş bir ameliyat yerinde oluşan Kesi Yeri Fıtıkları'dır (İnsizyonel Herni). Bu tip fıtıklar, özellikle kadın hastalıkları, kalın barsak hastalıkları ve daha önce geçirilmiş fıtık ameliyatları sonrasında daha da sık görülür.

 

Karın duvarı fıtıklarının tedavisinde günümüzün altın standartı, eğer uygunsa, laparoskopik yöntemle ve yama kullanılarak yapılan onarımlardır. Büyük fıtıklar ise genellikle açık-yamalı yöntemle ameliyat edilir.

bottom of page